پایگاه جامع راه سرخ

سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ

 

 

 

راز گذر از رنج های دنیا و راز رسیدن به لذت های معنوی (بندگی)
(دانشگاه امام صادق (علیه السلام))
(دهه اول محرم 1395)

ردیف جلسه حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 24,302 00:51:41
2 جلسه دوم 22,993 00:48:53
3 جلسه سوم 24,736 00:52:36
4 جلسه چهارم 31,283 01:06:34
5 جلسه پنجم 28,727 01:01:07
6 جلسه ششم 32,313 01:08:46
7 جلسه هفتم 31,923 01:07:56
8 جلسه هشتم 31,693 01:07:27
9 جلسه نهم 35,859 01:16:20
10

جلسه دهم

 

ادامه در ادامه مطلب

 

42,516

 

 

 

01:30:32

 

 

 

 

نیت و انتخاب هدف(دانشگاه امام صادق (علیه السلام))
(دهه اول محرم 1394)

ردیف جلسه حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 25,755 00:54:47
2 جلسه دوم 23,760 00:50:32
3 جلسه سوم 24,410 00:51:55
4 جلسه چهارم 26,628 00:56:39
5 جلسه پنجم 25,116 00:53:25
6 جلسه ششم 25,700 00:54:40
7 جلسه هفتم 28,968 01:01:38
8 جلسه هشتم 28,616 01:00:53
9 جلسه نهم 20,516 00:43:37
10 جلسه دهم 33,730 01:11:48
11 جلسه یازدهم 28,072 00:59:44

ادامه مبحث
نقش مقدرات الهی در زندگی انسان
(دهه اول محرم 1393)

ردیف جلسه حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 20,781 0:41:58
2 جلسه دوم 28,236 0:59:48
3 جلسه سوم 25,562 0:54:20
4 جلسه چهارم 45,974 1:37:54
5 جلسه پنجم 33,956 1:12:19
6 جلسه ششم 26,802 0:57:00
7 جلسه هفتم 29,917 1:03:38
8 جلسه هشتم 30,726 1:05:26
9 جلسه نهم 22,982 00:48:51
10 جلسه دهم 30,601 01:05:06
11 جلسه یازدهم 30,549 01:05:03

نقش مقدرات الهی در زندگی انسان
(دهه اول محرم 1392)

ردیف جلسه حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 23,586  0:50:18
2 جلسه دوم 32,387  01:09:04
3 جلسه سوم 26,343  0:56:11
4 جلسه چهارم 31,715  01:07:38
5 جلسه پنجم 25,899  0:55:14
6 جلسه ششم 36,047  1:16:46
7 جلسه هفتم 28,548  1:00:46
8 جلسه هشتم 34,700  1:13:54
9 جلسه نهم 37,855  1:20:38 
10 جلسه دهم 27,990  0:59:39
11 جلسه یازدهم 31,915  1:07:57
تربیت دینی
ردیف جلسه حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 6,847 00:46:11
2 جلسه دوم 6,402 00:43:09
3 جلسه سوم 9,699 01:05:38
4 جلسه چهارم 8,558 00:57:51
5 جلسه پنجم 7,913 00:53:27
6 جلسه ششم 8,437 00:57:01
7 جلسه هفتم 8,800 00:59:30
8 جلسه هشتم 8,636 00:58:23
9 جلسه نهم 9,706 01:05:40
10 جلسه دهم 7,696 00:51:58
11 جلسه یازدهم 7,780 00:52:32
12 جلسه دوازدم 7,801 00:52:41
13 جلسه سیزدهم 8,293 00:56:02
14 جلسه چهاردهم 7,288 00:49:11
15 جلسه پانزدهم 7,993 00:54:00
16 جلسه شانزدهم 9,551 01:04:37
17 جلسه هفدهم 10,919 01:13:57
18 جلسه هجدهم 7,161 00:48:19
19 جلسه نوزدهم 4,550 00:30:30
20 جلسه بیستم 7,743 00:52:17
21 جلسه بیست و یکم 5,060 00:33:59
22 جلسه بیست و دوم 7,769 00:52:28
23 جلسه بیست و سوم 9,961 01:07:23
24 جلسه بیست و چهارم 8,538 00:57:42
25 جلسه بیست و پنجم 10,505 01:11:08
26 جلسه بیست و ششم 9,784 01:06:13
27 جلسه بیست و هفتم 8,006 00:54:05
28 جلسه بیست و هشتم 9,953 01:07:22
29 جلسه بیست و نهم 6,203 00:41:47
30 جلسه سیم 10,900 01:03:17
31 جلسه سی و یکم 10,800 01:02:40
32 جلسه سی و دوم 7,510 00:43:26
33 جلسه سی و سوم 8,180 00:47:17
34 جلسه سی و چهارم 8,518 01:04:08
35 جلسه سی و پنجم 5,286 00:39:37
36 جلسه سی و ششم 5,890 00:44:12
37 جلسه سی و هفتم 7,620 00:57:20
38 جلسه سی و هشتم 6,355 00:47:44
39 جلسه سی و نهم 7,436 00:55:56

سبک زندگی

ردیف جلسه حجم (KB) زمان
نقش عبادت در سبک زندگی (بیستم تا بیست و هفتم تیر ماه 1392)
1 جلسه اول 4,243 00:31:34
2 جلسه دوم 6,337 00:47:15
3 جلسه سوم 5,665 00:42:09
4 جلسه چهارم 4,195 00:31:05
5 جلسه پنجم 5,505 00:40:58
6 جلسه ششم 6,360 00:47:26
7 جلسه هفتم 20,561 00:49:56
جایگاه سبک زندگی در دین (دهه سوم محرم 1391)
1 جلسه اول 6,631 00:27:58
2 جلسه دوم 8,006 00:33:50
3 جلسه سوم 7,415 00:31:18
4 جلسه چهارم 6,804 00:28:42
5 جلسه پنجم 6,930 00:29:14
6 جلسه ششم 7,109 00:30:00
7 جلسه هفتم 6,981 00:29:27
8 جلسه هشتم 7,642 00:32:16
سبک زندگی در ماه مبارک رمضان
1 تک جلسه 13,776 0:58:46

نفاق

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان
1 علائم منافق 3,604 0:12:17

 

یاد خدا

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان
1 جلسه اول 7,723 0:32:40
2 جلسه دوم 9,255 0:52:06
3 جلسه سوم 7,927 0:33:32
4 جلسه چهارم 6,976 0:39:18
5 جلسه پنجم 9,035 0:38:16

 

تاریخ تحلیلی اسلام

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 جلسه 1 10,743 01:00:38 هیئت شهدای گمنام
2 جلسه 2 10,237 00:57:46
3 جلسه 3 11,050 01:02:23

  

فتنه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 قسمت اول - ائمه کفر 942 0:02:40 مجموعه "اشد من القتل" کاری از خادمین هیئت جوانان محمد رسول الله بیرجند (یالثارات الحسین) بوده که با کمک بیان شیوای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان سعی در کالبدشکافی مباحثی همچون فتنه ، ریشه ها ، مقابله و ... دارد.
2 قسمت دوم - قتال 781 0:02:13
3 قسمت سوم - ریشه فتنه 905 0:02:34
4 قسمت چهارم - بدتر از قتل 1,004 0:02:51
5 قسمت پنجم - فتنه داخلی 1,444 0:04:06
6 قسمت ششم - تهاجم علیه ماست 984 0:02:47
7 قسمت هفتم - امنیت در سایه ولایت 1,017 0:02:53
8 قسمت هشتم - عقلانیت سیاسی 1,646 0:04:40
9 قسمت نهم - ماپیروزیم 1,181 0:03:21
10 قسمت دهم - ولایت، صیانت کننده آرا 833 0:02:21
11 قسمت یازدهم - خود را نجات بده 666 0:01:53
12 قسمت دوازدهم - کربلا، عاقبت یک فتنه 810 0:02:18
 
1 دانلود 6,506 0:18:03 سخنرانی در تشیع جنازه شهید صانع ژاله
(27/11/89)
«در مورد سکوت خواص و محاکمه سران فتنه»
 
1 دانلود قسمت اول  6,939  0:29:35 فتنه در آخرالزمان
(مصداق یابی در حوادث بعد از انتخابات 88)
2 دانلود قسمت دوم  6,559  0:27:57

 

حضرت زهرا (س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 سخنرانی استاد پناهیان درپنجمین شب از مراسم فاطمیه دوم حسینیه امام خمینی در سال 93 11,008 0:46:38 شهادت حضرت زهرا (س)
2 سخنرانی استاد پناهیان در اولین شب از مراسم فاطمیه دوم حسینیه امام خمینی در سال 91 8,936 0:50:49
3 سخنرانی استاد پناهیان در مورد اثرات فاطمیه بر جامعه اسلامی و شیعی 2500 0:21:58
4 بخش اول سخنرانی استاد پناهیان در مورد ضرورت تببین صحیح فاطمیه در جامعه و محور قرار دادن محبت اهل بیت(ع)برای نزدیکی دلهای مسلمانان 2590 0:22:38
5 بخش دوم سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ویژه گیهای اسلامی که از فاطمیه می توان فهمید 1710 0:14:53
6 بخش اول سخنرانی استاد پناهیان در مورد نیاز بشریت و جهان امروزی به تبیین فاطمیه در جهانی که دین اسلام را به عنوان دین خشن معرفی می کنند 2500 0:21:50

 

7 بخش دوم سخنرانی استاد پناهیان در مورد نیاز بشریت و جهان امروزی به تبیین فاطمیه در جهانی که دین اسلام را خشن معرفی میکنند 2670 0:23:18

 

8 بخش اول سخنرانی استاد پناهیان در مورد نقش فاطمیه در ترویج ابعاد ناشناخته دین اسلام 2620 0:22:52
9 بخش دوم سخنرانی استاد پناهیان در مورد نقش فاطمیه در تربیت جان انسان و جامعه 2790 0:24:19
10 سخنرانی حجه السلام پناهیان درباره حضرت فاطمه زهرا(س) و ولایت 3560 0:29:48

 

نوروز و محاسبه نفس
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 نوروز و محاسبه نفس (1) 1,579 0:13:27 نوروز و محاسبه نفس
2 نوروز و محاسبه نفس (2) 4,867 0:41:30

 

ولی فقیه و ولایت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود 2,205 0:06:16 منطق رهبری
2 دانلود 12,531 01:35:00 حرف های مقام معظم رهبری را باید قدر دانست
3 دانلود 1,241 0:02:38 عملکرد اجرایی مقام معظم رهبری
4 دانلود 3,247 0:11:04 حکم ولایی
5 دانلود 10,109 0:43:06 اندیشه ی راهبردی
6 دانلود 1,980 0:11:14 انتظارات بی جا از ولی فقیه

 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 3,634  0:27:33 زندگی در بستر شهادت
(محرم 84)
2 دانلود جلسه دوم 7,432  0:56:14
3 دانلود جلسه سوم 5,560  0:42:10
4 دانلود جلسه چهارم 7,281  0:55:13
5 دانلود جلسه پنجم 8,315  1:03:04
6 دانلود جلسه ششم 8,676  1:05:48
7 دانلود جلسه هفتم 6,911  0:52:24
8 دانلود جلسه هشتم 8,124 1:01:36
9 دانلود جلسه نهم 7,943 1:00:14
 
1 دانلود 8,490 0:36:12 احساس ورود به محرم
1 دانلود 854 0:01:52 بزرگ ترین نعمت را از دست ندهیم
 
1 دانلود 10,198 0:43:29 قیام امام حسین (ع)
 
1 دانلود (1) 13,889 0:59:14 فرهنگ عاشورا
2 دانلود (2) 7,017 0:29:56
3 دانلود (3) 12,207 0:52:03
 
1 دانلود جلسه اول  9,179  0:52:12 احساسات حسینی
2 دانلود جلسه دوم  8,073  0:45:55
3 دانلود جلسه سوم  10,881  1:01:53
4 دانلود جلسه چهارم  9,514  0:54:07
5 دانلود جلسه پنجم  11,022  1:02:42
6 دانلود جلسه ششم  8,576  0:48:47
7 دانلود جلسه هفتم  8,673  0:49:20
8 دانلود جلسه هشتم  8,658 0:49:15
 
1 دانلود جلسه اول  8,248 0:46:55 جامعه حسینی
2 دانلود جلسه دوم  9,930 0:56:29
3 دانلود جلسه سوم  8,779 0:49:56
4 دانلود جلسه چهارم  11,665 1:06:21
5 دانلود جلسه پنجم  10,281 0:58:28
6 دانلود جلسه ششم  11,092 1:03:05
7 دانلود جلسه هفتم  10,526 0:59:52
8 دانلود جلسه هشتم  6,545 0:37:13
9 دانلود جلسه نهم  8,720 0:49:36
10 دانلود جلسه دهم  8,771 0:15:45
11 دانلود جلسه یازدهم  7,066 0:40:11
12 دانلود جلسه دوازدهم  8,140 0:46:18
13 دانلود جلسه سیزدهم  8,073 0:45:55
14 دانلود جلسه چهاردهم  6,382 0:36:18
 
1 شب اول - صوتی (mp3) 19,013 1:04:51 مشکلات دینداری
(دهه اول محرم 88)
شب اول - فیلم (wmv) 58,971 ---
       
2 شب دوم - صوتی (mp3) 14,489 0:49:25
شب دوم - فیلم (wmv) 45,820 ---
       
3 شب سوم - صوتی (mp3) 19,144 1:05:18
شب سوم - فیلم (wmv) 60,202 ---
       
4 شب چهارم - صوتی (mp3) 18,929 1:04:34
شب چهارم - فیلم (wmv) 59,455 ---
       
5 شب پنجم - صوتی (mp3) 14,602 0:49:48
شب پنجم - فیلم (wmv) 45,843 ---
       
6 شب ششم - صوتی (mp3)  16,570 0:56:32
شب ششم - فیلم (wmv) 51,240 ---
       
7 شب هفتم - صوتی (mp3) 16,572 0:56:32
شب هفتم - فیلم (wmv) 51,366 ---
       
8 شب هشتم - صوتی (mp3) 15,067 0:51:23
شب هشتم - فیلم (wmv) 46,403 ---
       
9 شب نهم - صوتی (mp3) 21,866 1:14:36
شب نهم - فیلم (wmv) 67,551 ---
       
10 شب دهم - صوتی (mp3) 22,393 1:16:24
شب دهم - فیلم (wmv) 67,841 ---
       
11 شب یازدهم - صوتی (mp3) 21,077 1:11:54
شب یازدهم - فیلم (wmv) 65,501 ---

 

انتظار و ظهور

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود 3,480 0:29:38 تلاش برای تغییر وضع موجود از ویژگیهای منتظران
 
1 جلسه اول 4,965 0:42:17 جامعه مهدوی
2 جلسه دوم 4,986 0:42:28
 
1 دانلود 4,355 0:37:05 آمادگی قبل و بعد از ظهور
 
1 دانلود 4,628 0:39:26 انتظار واقعی یکی از ویژگیهای منتظران
 
1 دانلود - قسمت 1 4,311 0:24:28 علائم ظهور، انقلاب اسلامی و ولایت
( 22 بهمن سال 88)
2 دانلود - قسمت 2 4,348 0:24:40
3 دانلود - قسمت 3 4,950 0:28:06
 
1 دانلود  10,215 0:43:33 علائم ظهور (سال 83 یا 84)
 
1 دانلود  10,215 0:43:33 علائم ظهور (سال 83 یا 84)
2 دانلود  10,215 0:43:33
 
1 دانلود جلسه اول  12,131 1:09:00 فرج
2 دانلود جلسه دوم  10,420 0:59:16
3 دانلود جلسه سوم  19,996 1:53:45
4 دانلود جلسه چهارم  9,912 0:56:23
5 دانلود جلسه پنجم  12,809 1:12:51
6 دانلود جلسه ششم  8,548 0:48:37
7 دانلود جلسه هفتم  10,685 1:00:46
 
1 دانلود جلسه اول  8,438 0:47:58 مقام و شرح دعای ندبه
2 دانلود جلسه دوم  6,962 0:39:34
3 دانلود جلسه سوم  8,461 0:48:06
4 دانلود جلسه چهارم  7,523 0:42:46

 

نماز

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 8,87 0:51:40 ویژگی های نماز خوب
2 دانلود جلسه اول 8,98 0:52:20
3 دانلود جلسه اول 9,90 0:57:40
4 دانلود جلسه اول 9,08 0:52:54
5 دانلود جلسه اول 9,14 0:53:15

 

حجاب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 9,545 0:54:16 حجاب
2 دانلود جلسه دوم 8,071 0:45:53
3 دانلود جلسه سوم 1,057 0:05:59
4 دانلود جلسه چهارم 899 0:05:05
5 دانلود جلسه پنجم 747 0:04:13
6 دانلود جلسه ششم 1,050 0:05:57

 

سخنرانی های متنوع

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 احساس ضعف در برابر هیچکس غیر از خدا 4,770 0:40:40 سخنرانی های متنوع از حجت الاسلام پناهیان
2 آرامش در زندگی 5,315 0:45:19
3 ایفای نقش در روابط اجتماعی 5,214 0:44:27
4 جوان و زندگی 5,170 0:44:05
5 خانواده اولین مجری در اسلام 1,940 0:16:31
6 ولایت 4,930 0:42:02
7 شناخت زندگی 5,268 0:44:55
8 ضرورت نوآوری در مبانی دینی 4,466 0:38:05
9 فرصت شناسی اهل عمل 5,038 0:42:57
10 قم مقدمه ساز ظهور ومنتشر کننده دین 5,218 0:44:29
11 معرفی شهر کوفه و نخبگان آن 4,735 0:40:22
12 نابودی توطئه های استکبار بر اساس خواست خداوند 4,723 0:40:16
13 نشانه های خسران 5,016 0:42:46
14 نقش انسان در روابط اجتماعی 4,983 0:42:29
15 نقش زنان در فرهنگ دینی و اجتماعی 4,319 0:36:49
16 وحدت (1) 4,728 0:40:18
17 وحدت (2) 4,688 0:39:58

 

شهید بهشتی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 سخنرانی در سالگرد شهید بهشتی(جدید) 1429 0:34:49
2 دانلود قسمت اول 339 0:01:16 در مورد شهید بهشتی
3 دانلود قسمت دوم 348 0:01:19
4 دانلود قسمت سوم 287 0:01:03
5 دانلود قسمت چهارم 269 0:00:58
6 دانلود قسمت پنجم 463 0:01:48
7 دانلود قسمت ششم 634 0:02:32

 

حضرت زینب (س)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  5,787  0:32:53 حضرت زینب (س)

 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  5,013  0:39:40 دوران امام صادق (ع)
عید غدیر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  3,602  0:08:35 وظیفه ما در عید غدیر

 

مسایل اجتماعی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول - قسمت اول  7,674  0:32:43 رابطه دختر و پسر
2 دانلود جلسه اول - قسمت دوم  8,295  0:35:23
3 دانلود جلسه دوم - قسمت اول  9,003  0:38:24
4 دانلود جلسه دوم - قسمت دوم  8,519  0:36:20

 

مسایل اخلاقی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  6,779  0:36:37 اخلاق

 

مسایل عبادی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  10,46  0:57:09 نماز شب
2 دانلود جلسه دوم  9,177  0:52:12
3 دانلود جلسه دوم  6,029  0:34:17
 
1 دانلود جلسه اول  9,116  0:51:51 ندبه
2 دانلود جلسه دوم  10,910  1:02:03
3 دانلود جلسه سوم  10,520  0:59:50
4 دانلود جلسه چهارم  9,206  0:52:21
5 دانلود جلسه پنجم  11,792  1:07:04
6 دانلود جلسه ششم  10,615  1:00:23
7 دانلود جلسه هفتم  10,603  1:00:18
8 دانلود جلسه هشتم  10,790  1:01:22
9 دانلود جلسه نهم  10,548  1:00:00
10 دانلود جلسه دهم  9,856  0:56:03
11 دانلود جلسه یازدهم  8,331  0:47:23
 
1 دانلود جلسه اول  9,727  0:55:19 ذکر
2 دانلود جلسه دوم  10,527  0:59:52
3 دانلود جلسه سوم  8,876  0:50:29
4 دانلود جلسه چهارم  7,730  0:43:58
5 دانلود جلسه پنجم  15,807  1:29:55
 
1 دانلود جلسه اول  10,257  0:58:20 لذت تکلیف
2 دانلود جلسه دوم  9,464  0:53:49
3 دانلود جلسه سوم  10,571  1:00:07
4 دانلود جلسه چهارم  10,595  1:00:16
5 دانلود جلسه پنجم  10,497  0:59:42
6 دانلود جلسه ششم  9,779  0:55:37
7 دانلود جلسه هفتم  10,592  1:00:15
8 دانلود جلسه هشتم  10,546  0:59:59
9 دانلود جلسه نهم  10,626  1:00:26
 
1 دانلود جلسه اول  8,208 0:46:41 انسان و تزکیه
2 دانلود جلسه دوم  9,319 0:53:00
3 دانلود جلسه سوم  7,816 0:44:27
4 دانلود جلسه چهارم  7,945 0:45:11
5 دانلود جلسه پنجم  9,351 0:53:11
6 دانلود جلسه ششم  7,389 0:42:02
7 دانلود جلسه هفتم  9,167 0:52:08
8 دانلود جلسه هشتم  10,782 1:01:19
9 دانلود جلسه نهم  9,797 0:55:43
10 دانلود جلسه دهم  10,218 0:58:07
 
1 دانلود جلسه اول  9,223 0:52:26 شیطان
2 دانلود جلسه دوم  9,232 0:52:29
3 دانلود جلسه سوم  15,966 1:30:48
4 دانلود جلسه چهارم  11,363 1:04:37
5 دانلود جلسه پنجم  19,918 1:53:33
6 دانلود جلسه ششم  9,232 0:52:29
7 دانلود جلسه هفتم  7,662 0:43:33
8 دانلود جلسه هشتم  10,712 1:00:54
9 دانلود جلسه نهم  16,177 1:32:00
10 دانلود جلسه دهم  6,133 0:34:51
 
1 دانلود جلسه اول  10,484 0:59:37 اخلاص
2 دانلود جلسه دوم  9,314 0:52:57
3 دانلود جلسه سوم  7,323 0:41:38
4 دانلود جلسه چهارم  9,916 0:56:23
5 دانلود جلسه پنجم  8,200 0:46:37
 
1 دانلود جلسه اول 6,157 0:34:59  شرح دعای ابوحمزه ثمالی
2 دانلود جلسه دوم 10,440 0:59:21
3 دانلود جلسه سوم 7,070 0:40:11
4 دانلود جلسه چهارم 5,765 0:32:46
5 دانلود جلسه پنجم 9,391 0:53:23
6 دانلود جلسه ششم 9,511 0:54:04
7 دانلود جلسه هفتم 9,171 0:52:08
8 دانلود جلسه هشتم 8,514 0:48:24
9 دانلود جلسه نهم 9,170 0:52:09
 
1 دانلود جلسه اول  10,188  0:57:57 شب قدر
2 دانلود جلسه دوم   11,610   1:06:02
3 دانلود جلسه سوم   16,328  1:32:53
4 دانلود جلسه چهارم   9,479  0:53:55

 

متفرقه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  12,184  1:09:18 آسیب شناسی جامعه دینی
2 دانلود جلسه دوم  14,960  1:25:05
3 دانلود جلسه سوم  7,527  0:42:48
4 دانلود جلسه چهارم  7,818  0:44:28
5 دانلود جلسه پنجم  7,451  0:42:23
6 دانلود جلسه ششم  11,366  1:04:39
 
1 دانلود جلسه اول  8,002  0:45:31 دین و دنیا
2 دانلود جلسه دوم  8,611  0:48:59
3 دانلود جلسه سوم  8,610  0:48:58
4 دانلود جلسه چهارم  8,448  0:48:03
5 دانلود جلسه پنجم  9,506  0:54:04
6 دانلود جلسه ششم  8,740  0:49:43
7 دانلود جلسه هفتم  8,577  0:48:47
8 دانلود جلسه هشتم  7,475  0:42:31
9 دانلود جلسه نهم  7,017  0:39:54
 
1 دانلود جلسه اول  9,371 0:53:17 راه های سعادت از نظر امام
2 دانلود جلسه دوم   4,991 0:28:22
3 دانلود جلسه سوم   6,567 0:37:19
4 دانلود جلسه چهارم   7,097 0:40:20

 

۹۵/۰۷/۲۵
پایگاه راه سرخ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی